svrha toplotne izolacije

Svrha toplotne izolacije

Toplotna izolacija koristi se kako bi se osiguralo da nema gubitka pa se stoga mora dobro odabrati s obzirom na svojstva, primjenu i troškove. Koristi se za zaštitu, prevenciju, udobnost i ekonomičnost.